Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
30.03.2018

ODDZIAŁ GASTROLOGICZNO-WEWNĘTRZNY BĘDZIE DZIAŁAŁ

Mimo zgody Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zawieszenie od 1 kwietnia 2018 roku działalności Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego – oddział będzie działał.

Stało się to możliwe, dzięki wysiłkowi dużej grupy osób zarządzających szpitalem, lekarzy jak i instytucji zewnętrznych.
Prowadzona przez dyrekcję bardzo szeroka kampania w celu pozyskania lekarzy - powoli przynosi rezultaty. Zaangażowanie i odpowiedzialność pracujących w szpitalu lekarzy sprawiła, iż w wyniku wielu spotkań i negocjacji - część wypowiedzeń została wycofana. Doktorzy wszystkich oddziałów zadeklarowali pomoc. Do czasu pozyskania właściwej ilości lekarzy przejmą na siebie część obowiązków swoich koleżanek i kolegów z Oddziału Chorób Wewnętrznych.
Prezydent Miasta – Anna Hetman – obiecała mieszkania dla nowych lekarzy, z innych regionów kraju. Wicemarszałek – Michał Gramatyka – zadeklarował wsparcie finansowe dla nowego Oddziału Pediatrycznego.
Jako, że dla obecnego zespołu internistów obciążeniem są dyżury na Izbie Przyjęć – lekarze jednocześnie zaopatrują pacjentów na oddziale i w Izbie Przyjęć – dyrekcja szpitala i tu wprowadza zmiany. Już od 3 kwietnia chorzy będą wchodzić nowym, bocznym wejściem na Izbę Przyjęć. Osobno będą przyjmowani pacjenci planowani oraz osobno pacjenci ambulatoryjni. Usprawni to pracę personelu i poprawi komfort udzielanych świadczeń. Docelowo dyrekcja planuje zatrudnienie lekarzy pracujących tylko na Izbie Przyjęć.
Wprowadzane zmiany to początek kompleksowej akcji, realizowanej wspólnie przez dyrekcję i pracowników szpitala. Jej celem jest maksymalne usprawnienie działalności szpitala, w tych trudnych dla służby zdrowia czasach.