Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
04.01.2018

Wysłuchaliśmy głosu Mam

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami medialnymi na temat Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, dyrekcja szpitala odpowiedziała na apel Mam i zaproponowała wspólne spotkanie w celu wyjaśnienia wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem Oddziału Pediatrycznego.

Do spotkania doszło w dniu 3 stycznia 2018 roku i wspólnie przy jednym stole strona dyrekcji szpitala oraz przedstawicielek Mam podjęliśmy dyskusję w zakresie działalności Oddziału Pediatrycznego. Z ranienia Szpitala w spotkaniu uczestniczyli Grażyna Kuczera dyrektor Szpitala, Eugeniusz Klapuch zastępca dyrektora ds. techiczno – eksploatacyjnych, Adriana Pawlas naczelna pielęgniarka, Agnieszka Gilga pełnomocnik ds. jakości, Bogusława Kacprzyk kierownik Biura Organizacji i Audytu Wewnętrznego, Alicja Brocka rzecznik szpitala. W spotkanie uczestniczyli również przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala – Bronisław Karasek przewodniczący Rady Społecznej Szpitala oraz Marian Jarosz zastępca przewodniczącego Rady.

Szpital zaprezentował informacje, o które wcześniej zawnioskowała reprezentantka grupy Mam. Przedstawiono informacje dotyczące: inwestycji zrealizowanych w obiekcie szpitala mieszczącym się przy ul. Krasickiego, gdzie znajduje się Oddział Pediatryczny, inwestycji planowanych związanych z przeniesieniem Oddziału Pediatrycznego do gmachu głównego przy ul. Jana Pawła II 7. Omówiono zarówno plany inwestycyjne w aspekcie budowanych,jak i finansowym. W trakcie spotkania pojawiało się wiele pytań i staraliśmy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Pomiędzy stroną Szpitala, a reprezentacją Mam nawiązano dialog, a spotkaniu towarzyszyła dobra atmosfera – atmosfera dyskusji i porozumienia. Mamy zadeklarowały chęć niesienia pomocy przy staraniach w pozyskiwaniu środków finansowych na przeniesienie Oddziału Pediatrycznego.