Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
12.10.2017

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek - Żelazko z wizytą w Szpitalu

Niezmiernie nas cieszy, iż Pani wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko odwiedziła szpital. W trakcie wizyty zapoznała się z działalnością naszego szpitala i odwiedziła Pracownię Angiografii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Stację Dializ i Izbę Przyjęć. Tematem wiodącym i powodem wizyty były podjęte wcześniej starania dyrekcji szpitala w kierunku pozyskania zewnętrznych środków finansowych na przebudowę i rozbudowę Izby Przyjęć oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

....


     Jednym z priorytetów dyrekcji jest pozyskanie środków finansowych na  rozbudowę Izby Przyjęć i stworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. „Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z drogą dojazdową w celu poprawy jakości i dostępności do świadczonych usług” - to nazwa zadania inwestycyjnego, na które szpital potrzebuje około 11 mln złotych. Dyrekcja czyni starania pozyskania ponad 5 mln 440 tysięcy złotych z rezerwy celowej Budżetu Państwa, co stanowi połowę niezbędnych funduszy na realizację zadania. Wizyta Pani wiceminister zdrowia pozwoliła przedstawić Jej działalność i wysokospecjalistyczność naszego szpitala, porozmawiać z dyrekcją
i personelem medycznym placówki.
      Dyrekcja szpitala bardzo dziękuje Panu posłowi Grzegorzowi Matusiakowi za zaangażowanie i inicjatywę, dzięki którym wizyta Pani wicemister Józefy Szczurek – Żelazko była możliwa w jastrzębskim szpitalu.