Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
26.06.2017

Profilaktyka raka szyjki macicy - bezpłatne badania !

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zaprasza Panie na bezpłatne badania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

Program profilaktyki raka szyjki macicy podzielony jest na dwa etapy:
Pierwszy etap podstawowy obejmuje pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.
Kto może zgłosić się na badanie ?
-    kobiety w wieku od 25 do 59 lat (badanie wykonuje się raz na 3 lata),
-    kobiety w wieku od 25 do 59 lat obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV badanie można wykonywać
raz w roku).
Kto wykonuje badanie i gdzie się zgłosić ?
Badanie wykonuje lekarz ginekolog, a pacjentka zapisuje się na badanie w Poradni Ginekologicznej.
Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polegają
na wykonywaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału
i z tarczy szyjki macicy. Skryning cytologiczny, ze względu na niski koszt i wysoką skuteczność, jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby.
    Po otrzymaniu wyniku badania z tzw. pierwszego etapu podstawowego badania, lekarz decyduje czy pacjentka wymaga pogłębionej diagnostyki. W przypadku kiedy lekarz uzna, iż pacjentka wymaga pogłębionej diagnostyki, wówczas pacjentka otrzymuje skierowanie i kierowana jest na dalsze badania – kolposkopii lub kolposkopii z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym.
Kto wykonuje badanie i gdzie się zgłosić ?
Badanie wykonuje lekarz ginekolog, a pacjentka zapisuje się na badanie w Poradni Ginekologicznej.
Etap pogłębionej diagnostyki wykonywany jest dla pacjentem skierowanych z etapu podstawowego i obejmuje:
1)    wykonanie badania kolposkopowego;
2)    w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego – pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego;
3)    badanie histopatologiczne pobranego w wyniku biopsji materiału;
4)    postawienie rozpoznania na podstawie przeprowadzonych badań;
5)    podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania diagnostyczno – leczniczego    (skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego);
6)     w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego - wystawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w celu realizacji „diagnostyki pogłębionej z zakresu nowotworów macicy”.
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) na dalsze badania diagnostyczne lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.