Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
09.04.2017

Odznaki honorowe

Odznaki honorowe "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" zasłużonym pracownikom naszego szpitala lek. Grażynie Adamek i Marioli Antończyk wręczył w imieniu Ministra Zdrowia Marian Trepka II Wicewojewoda Śląski. Prestiżowe odznaczenia przekazano podczas uroczystości,
która odbyła się w Westbulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Panie zapytane jakie odczucia towarzyszyły im podczas odbierania tak ważnego odznaczenia wskazały że czują się wyróżnione i docenione zawodowo, co daje im niezmierną satysfakcję z wykonywanej pracy.
    Wyróżnionym pracownikom składamy serdeczne gratulacje i cieszymy się wraz z nimi z faktu otrzymania wyróżnień. Celem przybliżenia czym obie Panie zajmują się na co dzień w życiu zawodowym i poza nim, przytaczamy kilka słów na temat ich pracy i zaangażowania w niesieniu pomocy pacjentom.  

Doktor Grażyna Adamek oprócz pracy w szpitalu, którą rozpoczęła w 2002 roku na Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym, udzielała się jako wolontariusz Domowego Hospicjum
w Jastrzębiu – Zdroju. Leczyła, pomagała, towarzyszyła pacjentom i ich rodzinom w ciężkim czasie chorowania i odchodzenia. Od 2011 roku wolontariuszka Śląskiej Misji Medycznej do Paragwaju, której patronuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Do Paragwaju wyjeżdżała 5 – krotnie na misje, pracując jako lekarz wśród Indian Guarani i najbiedniejszej ludności paragwajskiej. Przeniosła na paragwajski grunt osiągnięcia Polskiej Ochrony Zdrowia.
W miarę ograniczonych możliwości stosowała techniki diagnostyczne sprawdzone i powszechnie stosowane w naszych placówkach ochrony zdrowia. Przekraczała granice, a właściwie nie uznaje żadnych granic w niesieniu pomocy. Dla Grażyny Adamek Pacjent to człowiek bez względu
na kolor skóry, wyznanie, sposób bycia.

Pani Mariola Antończyk jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju Specjalistką do spraw epidemiologii i higieny w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
W 2005 roku ukończyła specjalizację w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego i jako Pielęgniarka Epidemiologiczna brała bezpośredni udział w opracowywaniu ogniska legionellozy. Jak się później okazało, pierwszego w Polsce przypadku ogniska związanego ze środowiskiem szpitalnym. Jest prekursorką w opracowaniu narzędzi do walki z ogniskiem legionellozy w szpitalu.
Uczestniczy w wielu konferencjach prowadząc wykłady w zakresie ognisk epidemiologicznych legionellozy  m. in. konferencji pt. „Bezpieczna woda w szpitalu – zakażenia szpitalne wywołane przez pałeczki Legionella” organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie wraz z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc.  Pani Mariola Antończyk posiada ogromną wiedzę i doświadczenie związane z tematyką legionellozy, z którego korzysta wiele ośrodków z całej Polski prosząc Ją o wytyczne i wskazówki merytoryczne dotyczące legionellozy.