Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
03.11.2016

Informacja dla lekarzy

W ślad za pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach znak: NZV19710.10.143.2016 z dnia 24.10.2016r. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 informuje, iż Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Rozwój ksztalcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju".

 

W ramch projektu organizowane są miedzy innymi kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy otworzyli jedną z poniższych specjalizacji:

  1. geriatria,

  2. chirurgia onkologiczna,

  3. hematolologia,

  4. onkologia kliniczna

  5. ortopedia i traumatologia narzadu ruchu,

  6. patomorfologia,

  7. radioterapia onkologiczna,

  8. rehabilitacja medyczna,

  9. reumatologia,

  10. medycyna rodzinna.

Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i powrotu z kursu oraz zakwaterowania w czasie kursu. Łączna wartość dofinansowania to 142,00 zł x liczba dni trwania kursu. Informujemy jednocześnie, że na czas kursu zapewniono catering (śniadania i obiady). O dofinansowanie mogą starać się jedynie lekarze, kórzy uczestniczyli w kursach organizowanych w ramach projektu (kursy oznaczone flaga UE na stronie www.cmkp.edu.pl).

Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 22 56 93 843; 22 56 93 863 lub e-mail : julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl lub marcin.janocha@cmkp.edu.pl