Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
03.01.2019

Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił zmiany

    Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 2 stycznia 2019 roku odwołał Grażynę Kuczerę ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 i powołał nowego dyrektora. Od 3 stycznia 2019 pełniącym obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest Pan Robert Rychel.

13.12.2018

Zawody medyczne to przyszłość

W rankingach perspektywicznych zawodów coraz wyżej plasują się zawody związane z opieką zdrowotną. Stad w liceach powstają klasy o profilach medycznych, ratowniczych itp., które w ramach edukacji medycznej współpracują ze szpitalami.

05.12.2018

Szkoła

Misją Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest nie tylko ratowanie  i leczenie, ale również i szeroko pojęta edukacja. Wiele działań podejmowanych przez nasz specjalistyczny personel jest ukierunkowanych na krzewienie wiedzy poprzez udział w licznych konferencjach, wydarzeniach oraz szerzenie dobrych praktyk wśród dzieci i młodzieży.

29.11.2018

Dobre praktyki współpracy na pograniczu

Przedstawiciele służb mundurowych z Czech, Francji, Niemiec i Polski odwiedzili 27 listopada Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Wizyta ta była jednym z punktów programu konferencji podsumowującej projektu „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w partnerstwie z Regionálním sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

Zobacz też
tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
dojazdy do szpitala: Zumi.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Zobacz mapę
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057