Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
lek. Henryk Sobocik 
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 
oraz specjalista w dziedzinie kardiologii
+48 32 47 84 390 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Bogumiła Krzysztoporska
+48 32 47 84 392 

Starsi Asystenci:
lek. Grażyna Adamek - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalista w dziedzinie kardiologii
dr n. med. Maria Lizak - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Urszula Winiarska-Waluś - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 
oraz specjalista w dziedzinie kardiologii

Młodsi Asystenci:
lek. Jolanta Halek
lek. Agata Walter
lek. Marta Wierzgoń
lek. Katarzyna Woźniak
lek. Michał Kozłowski
lek. Stanisław Morawski
lek. Paweł Francuz
lek. Karol Przyłudzki
dr n. med. Marta Kurdziel
lek. Mikołaj Tomasiuk
lek. Jan Kłyś

Telefony
+48 32 47 84 393 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 394 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 395 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 396 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 391 Sekretariat Oddziału
+48 32 47 84 326 Pracownia Holterowska
+48 32 47 84 397 Fax 

Charakterystyka oddziału: 

Oddział Kardiologiczno – Wewnętrzny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo – naczyniowych oraz chorób z zakresu medycyny wewnętrznej. Jako oddział o profilu kardiologicznym dysponuje możliwością pełnej diagnostyki nieinwazyjnej układu krążenia. Oddział dysponuje 6 stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego z możliwością ciągłego monitorowania podstawowych parametrów czynności życiowych pacjentów z ostrymi schorzeniami kardiologicznymi.

Oddział posiada:

Oddział wyposażony jest w sprzęt:

Bieżnia do badań wysiłkowych
Aparat UKG

Oddział współpracuje z:

Oddział posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Personel pielęgniarski ma ukończone kursy kwalifikacyjne (Kurs dla pielęgniarek oddziałowych – 1 pielęgniarka, mgr pielęgniarstwa - 1 pielęgniarka, licencja pielęgniarstwa - 4 pielęgniarki, specjalizacja z pielęgniarstwa kardiologicznego - 1 pielęgniarka, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa kardiologicznego - 2 pielęgniarki, pielęgniarstwo rodzinne - 4 pielęgniarki, specjalizacja z pielęgniarstwa internistycznego w trakcie nauki - 7 pielęgniarek

W oddziale przyjmowanych jest średnio 2350 pacjentów na rok. W ubiegłym roku poza pacjentami z Województwa Śląskiego, w oddziale hospitalizowani byli również mieszkańcy województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz obywatele Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Kardiologiczno - Wewnętrznym przyjmują również pacjentów w Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej.

 

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.