Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Inwestycje

Stacja dializ i miejsce rekreacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

„Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Wartość projektu: 3 379 102,03 zł
Wartość dofinansowania: 2 393 096, 51 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.

Zobacz więcej zdjęć

Zakres projektu obejmuje wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji na obszarze ok. 0,5 ha przylegającym bezpośrednio do budynku głównego Szpitala przy Al. Jana Pawła II 7. Na terenie tym znajdują się ścieżka zdrowia, siłownia, plac zabaw dla dzieci, skwery zielone, chodniki, ławki. Z miejsca tego będą mogli korzystać mieszkańcy miasta a także pacjenci Szpitala, odwiedzający. W obiekcie Szpitala w ramach projektu przebudowano również istniejącą Stację Dializ zwiększając jej powierzchnię. Stację doposażono w nowy sprzęt, urządzenia w tym aparaty do hemodializ, fotele dla dializowanych, stację uzdatniania wody . Nowa Stacja Dializ posiada 12 stanowisk do hemodializ w tym jedno „ostre” oraz dwa stanowiska dla pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną, odpowiednie pomieszczenia socjalne dla pacjentów i personelu, magazynowe i techniczne. Zapewnia dobre warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu.

W wyposażeniu Stacji Dializ w aparaty do hemodializ pomogli również: Wojewódzki Komitet Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach, Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Zakład Odmetanowania Kopalni ,,ZOK'' Sp. z o.o., Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.