Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
20.11.2015

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach odbywa się w dniach 16 – 22 listopada 2015r. W ramach tego tygodnia na całym świecie organizowane są wydarzenia propagujące wiedzę o antybiotykach, a kampanie mają na celu działać na rzecz zwiększenia świadomości tego problemu i wprowadzania zmian niezbędnych do tego, aby antybiotyki były stosowane wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i zgodnie z zaleceniami lekarza.

12.11.2015

KONDOLENCJE

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci dr Henryka Koziaka - Człowieka, który wszystkie swoje życiowe zadania wypełniał z sumiennością, godnym naśladowania oddaniem i zaangażowaniem, długoletniego pracownika naszego szpitala, który dał się poznać jako specjalistka w swojej dziedzinie, niezawodny przyjaciel, dobry człowiek … Ordynator i Organizator Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ, Naczelny Lekarz Szpitala, Współtwórca Izb Lekarskich, zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej, Przewodniczący  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Przewodniczący Klubu Integracji Katolickiej w Jastrzębiu – Zdroju, Laureat Złotej Odznaki Honorowej za zasługi  dla Województwa Śląskiego. Ceniony specjalista. Nauczyciel, pod którego skrzydłami kształtowały się nowe kadry medyczne.

02.10.2015

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju!

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju informuje, że z dniem 1 października 2015 roku uruchomiona została Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

W związku z powyższym osoby zainteresowane złożeniem deklaracji serdecznie zapraszamy. Wejście do budynku głównego Szpitala (od strony Poradni Specjalistycznych).

22.09.2015

Tydzień urologiczny - podsumowanie

Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, jako jeden z trzech ośrodków w Polsce został zaproszony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne do wzięcia udziału w ogólnoświatowej kampanii z zakresu pogłębiania wiedzy i profilaktyki chorób urologicznych, w ramach którego w dniach od 14 do 18 września br. zorganizował „Tydzień urologiczny”.

Zobacz też

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

„Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju„
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
Wartość projektu: 5 506 034,50 zł
Wartość dofinansowania: 4 679 606,57 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu informatycznego. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2015 roku.
W ramach projektu powstanie zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. System odpowiadać będzie za sprawne gromadzenie i dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili pojawienia się w szpitalu, aż do zakończenia leczenia. Integralną częścią systemu będzie:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny hospitalizuje rocznie ok. 28 000 pacjentów oraz udziela ok. 70 000 porad. Tak duża liczba zachorowań i pacjentów wymaga odpowiedniego systemu informatycznego oraz platformy usług publicznych. W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wykonana nowa sieć komputerowa obejmująca wszystkie komórki organizacyjne szpitala. Zostaną zabudowane nowe serwery. Szpital zostanie wyposażony w ok. 200 stacji roboczych oraz inny sprzęt komputerowy m. in. tablety, drukarki, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne. Zostanie wdrożone odpowiednie oprogramowanie medyczne: obsługa ruchu chorych, zleceń, obsługa bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych, stacji dializ, poradni specjalistycznych, punktów pobrań, medycyny pracy, apteczek oddziałowych, dokumentacji medycznej, szpitalnego portalu informacyjnego.
tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
dojazdy do szpitala: Zumi.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Zobacz mapę
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057