Start arrow Oddziały Szpitala arrow Oddział Otolaryngologiczny
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII
11.05.2014 r.

Badanie uszu
Lekarz Zarządzający Oddziałem:
dr n.med. Marek Wróbel - specjalista w dziedzinie otolaryngologii
+48 32 47 84 410

Dr Marek Wróbel jest autorem i współautorem następujących prac naukowych:
 • Ocena skuteczności leczenia nowotworów złośliwych masywu szczękowo – sitowego. (Otolaryngologia Polska)
 • Proteza tarflenowa stosowana w chirurgicznym leczeniu otosklerozy. (Otolaryngologia Polska)
 • Przypadek tłuszczaka okolicy podbródkowej o znacznych rozmiarach. (Otolaryngologia Polska)
 • Funkcja układu równowagi w zaburzeniach gospodarki wapniowo - fosforanowej w przewlekłej niewydolności nerek. (Otolaryngologia Polska)
 • Problemy oto-ryno-laryngologiczne w ziarniakowatości – Wegenera o trzymiesięcznym przebiegu. (Otolaryngologia Polska)
 • Próba immunochemioterapii w przypadkach zaawansowanego raka krtani. (Polski Tygodnik Lekarski)Zgłoszenia wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego:
 • Rurka kominkowa stosowana w operacjach rekonstrukcji krtani.
 • Protezka do wszczepów wewnątrzusznych.
Prace naukowe zespołowe:
 • Przypadek rozległego raka wargi dolnej leczonego operacyjnie. (Wróbel, Zasucha, Banaś – Samson, Glinianowicz, Ożóg, Gnacik – Stawarczyk / Otolaryngologia Polska)
 • Przypadek Zespołu Cogana. (Wróbel, Ożóg / Otolaryngologia Polska)
 • Rzadki przypadek inwazyjności raka podstawnokomórkowego. (Pala – Sadza, Wróbel / Otolaryngologia Polska)

Pielęgniarka Oddziałowa:
Elżbieta Trałka
+48 32 47 84 412
Starsi Asystenci:
lek. Renata Banaś-Samson - specjalista w dziedzinie otolaryngologii
lek. Martyna Dubrawska - specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Iwona Glinianowicz - specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Jolanta Ożóg - specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii

Asystent:
lek. Ewa Gnacik-Stawarczyk - I stopień specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii

Młodsi Asystenci:
lek. Agata Pala-Sadza
lek. Beniamin Rauch
dr n.med. Hanna Zajączkiewicz

+48 32 47 84 411 Sekretariat
+48 32 47 84 413 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 414 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 418 Pracownia Audiometryczna
+48 32 47 84 419 Poradnia Otolaryngologiczna

Charakterystyka oddziału:

Oddział Otolaryngologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń uszu, nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani, ślinianek, przełyku i szyi.

  W oddziale wykonywane są następujące zabiegi operacyjne:
 • operacje uszu (w tym poprawiające słuch),
 • nosa i zatok przynosowych (metoda endoskopowa),
 • mikrochirurgiczne krtani,
 • operacje migdałków,
 • operacje przetok i torbieli bocznych szyi,
 • operacje ślinianek,
 • operacje w zakresie onkologii laryngologicznej.

  Powyższe zabiegi wykonywane są przy użyciu wysokospecjalistycznego sprzętu, m.in.:
 • mikroskopy operacyjne,
 • zestaw do mikrochirurgii ucha i krtani,
 • zestaw do śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego,
 • zestaw do chirurgii endoskopowej nosa i zatok.

W oddziale istnieje możliwość wysokospecjalistycznej diagnostyki pacjentów korzystając z pracowni USG z możliwością wykonywania badań dopplerowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, histopatologicznej pracowni diagnostycznej z możliwością wykonywania doraźnych badań śródoperacyjnych.

Oddział Otolaryngologii współpracuje z Poradnią Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, działającą na terenie szpitala. W ramach tej współpracy prowadzone jest leczenie urazów części twarzowej czaszki oraz wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Lekarze pracujący w oddziale zdobywali doświadczenie w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych. Regularnie uczestniczą w Sympozjach i Zjazdach organizowanych przez Śląsko – Opolskie, a także Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi.

  Prace wygłoszone na zebraniach szkoleniowych Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi:
 • Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznego. (Ożóg, Glinianowicz)
 • Całkowita rekonstrukcja wargi dolnej po usunięciu raka płaskonabłonkowego. (Glinianowicz, Wróbel, Banaś – Samson, Gnacik – Stawarczyk)
 • Embolizacja tętnicy szczękowej w samoistnym nawracającym krwotoku z nosa. (Gnacik – Stawarczyk, Banaś – Samson, Ożóg)
 • Wartość badania USG w schorzeniach laryngologicznych. (Glinianowicz, Banaś – Samson)
 • Zaburzenia przewodzenia dźwięku – wybrane przypadki. (Kucza, Stawarczyk, Wróbel)
 • Guz jamy nosa, nosogardła i podstawy czaszki zaopatrzony laryngologiczno – neurochirurgicznie. (Kucza, Samson, Kiwic)
 • Guzy neurogenne głowy i szyi. Prezentacja przypadków. (Kucza, Samson, Glinianowicz)
 • Zarostowe zapalenie ucha zewnętrznego. Leczenie operacyjne. (Kostka, Wróbel, Ożóg)
 • Wewnątrzczaszkowe powikłania zapalenia ucha środkowego. Prezentacja przypadków. ( Brückner, Wróbel, Stawarczyk)


dr Hanna Zajączkiewicz jest autorem pracy :
Ocena częstości występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych. (Otolaryngologia Polska)
oraz współautorem:
Wpływ zmian strukturalnych błony bębenkowej na wyniki audiometrii impedancyjnej, itonalnej w rozszerzonym zakresie częstotliwości. (Otolaryngologia Polska)

Oddział posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie otolaryngologii. Personel pielęgniarski ma ukończone kursy kwalifikacyjne (Kurs dla pielęgniarek oddziałowych – 1 pielęgniarka, Opieka długoterminowa – 1 pielęgniarka, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka – 2 pielęgniarki, Pielęgniarstwo operacyjne – 1 pielęgniarka, Pielęgniarstwo rodzinne – 4 pielęgniarki, Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 1 pielęgniarka).

Oddział dysponuje 26 łóżkami, w tym 2 łóżkami intensywnej opieki medycznej oraz 2 łóżkami w ramach Pododdziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Oddział posiada pracownię endoskopową z videonasolaryngoskopem, pracownię audiometryczną, salę zabiegową oraz wydzieloną salę do intensywnej opieki medycznej. Oddział pełni ostry dyżur otolaryngologiczny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 7:30 oraz w soboty i niedziele całodobowo. W oddziale w 2014 roku hospitalizowanych było ponad 1260 pacjentów. W ubiegłym roku, poza pacjentami z województwa śląskiego, w oddziale hospitalizowani byli również mieszkańcy województw: kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego oraz obywatele Wielkiej Brytanii i Włoch.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Otolaryngologii przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w  Przyszpitalnej Poradni Otolaryngologicznej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »