Witamy na stronie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506

dojazdy do szpitala: Zumi.pl
foldery szpitala: ogólny, oddziały

NIP   633-10-45-778
REGON   272790824
KRS   0000048508
RPWDL   000000013057

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
19.02.2015 r.

W ślad za pismem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego z dnia 18 lutego br., Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że w dniach 23 lutego 28 lutego 2015 r. zorganizowany będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", którego inicjatorem jest Minister Sprawiedliwości. W trakcie ww. przedsięwzięcia osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Kuratorów. Dyżury będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00-13.00.
Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.
Przedmiotowa pomoc będzie miała zarówno charakter prawny jak i psychologiczny.

 
Kondolencje
19.02.2015 r.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani
JOANNY KUBAJ
z powodu śmierci
MĘŻA
składa Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu -Zdroju oraz współpracownicy

 
Marek Szkudło Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej z wizytą w Szpitalu
10.02.2015 r.

W związku z przypadającym w dniu 11 lutego 2015 roku „Dniem Chorego” Kaplicę WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odwiedził Marek Szkudło Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej. W niedzielę w dniu 8 lutego br. Biskup odprawił uroczystą mszę w Kaplicy Szpitala, w której uczestniczyli pacjenci przebywający w szpitalu, personel oraz przedstawiciele dyrekcji. Marek Szkudło Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej podczas wygłoszonego kazania podkreślał, iż modli się za chorych zarówno tych przebywających w szpitalach, jak i cierpiących w domu. Wskazał również, iż bardzo docenia trud i starania personelu medycznego i wszystkich pracowników szpitala, którzy na co dzień pomagają chorym. Ksiądz Biskup witał się z chorymi, rozmawiał i udzielał specjalnego błogosławieństwa pacjentom przebywającym na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym oraz Izbie Przyjęć.

 
Aparatura medyczna przekazana przez Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
27.01.2015 r.

Grażyna Kuczera, Teresa Przygoda, lek. Marzena Żelaźnicka-Wilk, Eugeniusz Klapuch, Agata Szpak Teresa Przygoda, Grażyna Kuczera

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał w formie darowizny od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach nowoczesną aparaturę medyczną: trzy aparaty do hemodializy o łącznej wartości 104 976,00 zł. Środki finansowe na zakup aparatów do hemodializy zostały również bezpośrednio przekazane do Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach przez:
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
- Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o. o.,
- Stowarzyszenie Dializowanych Nephros.

Dzięki wsparciu i przekazaniu środków finansowych w/w podmiotów Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach przekazało aż trzy aparaty do hemodializy.
Aparaty służą do oczyszczania organizmu z toksyn pacjentów z przewlekłą lub ostrą niewydolnością nerek.
Aparaty do hemodializy to niezmiernie ważne urządzenie medyczne, z których na co dzień korzystają Pacjenci poddawani dializoterapii.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju składa serdeczne podziękowania Wojewódzkiemu Komitetowi Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach, Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A., Zakładowi Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o. o. i Stowarzyszeniu Dializowanych Nephros za wsparcie finansowe i przekazaną darowiznę aparatów do hemodializ, które przyczynią się do polepszenia jakości świadczonych usług medycznych i będą służyć Pacjentom Szpitala.


Aparat do hemodializy
 
Zestaw do endoskopii
31.10.2014 r.

Lekarz Zarządzający Oddziałem
Gastrologiczno-Wewnętrznym
Henryk Sobocik
lek. Katarzyna Mrzygłód-Huras Zestaw do endoskopii

Szpital otrzymał od Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój aparaturę medyczną – Zestaw do endoskopii. Zestaw tzw. endoskopowy jest wykorzystywany do specjalistycznych badań wykonywanych w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego.

W skład zestawu wchodzą m. in. videoprocesor, monitor medyczny oraz wózek endoskopowy. W zaprezentowaniu zainstalowanego sprzętu medycznego uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Jastrzębie - Zdrój, Dyrekcja oraz personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Doktor Katarzyna Mrzygłód – Huras szczegółowo omówiła w jaki sposób wykonywane są badania endoskopowe, i jak ważne dla Szpitala jest posiadanie Zestawu do endoskopii. Łączna wartość aparatury medycznej zakupionej przez Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój wynosi około 107 tysięcy zł.

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania Władzom Miasta Jastrzębie - Zdrój za wsparcie i zasilenie w niezbędną aparaturę medyczną Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Przekazanie zestawu do endoskopii niewątpliwie przyczyni się do polepszenia jakości świadczonych usług medycznych i będzie służyć Mieszkańcom Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 
Szpital wpisany w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego
03.10.2014 r.

25 września br. Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Zarząd Województwa Śląskiego zawarli Kontrakt Terytorialny, którego przedmiotem jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

W ramach kontraktu strona rządowa i strona samorządowa deklarują współpracę realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Dwa duże przedsięwzięcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju zostały wpisane w kontrakcie i zaliczone do przedsięwzięć priorytetowych. Należą do nich:

  • Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć.
    To inwestycja proponowana jako lista projektów strategicznych z zakresu zdrowia. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020.
  • Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Opiekuńczo – Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.
  • Realizacja inwestycji będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie Regionalny Program Operacyjny.

 
27.01.2014 r.
 

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO

Eurorenoma

Śląska Nagroda Jakości

Polityka bezpieczeństwa

Gościmy
Odwiedza nas 2 gości
 
 

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.