Witamy na stronie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506

dojazdy do szpitala: Zumi.pl
foldery szpitala: ogólny, oddziały

NIP   633-10-45-778
REGON   272790824
KRS   0000048508
RPWDL   000000013057

Biała sobota w szpitalu
17.09.2014 r.

 

„Biała sobota” jest jednym z wydarzeń towarzyszących wprowadzeniu projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny. W ramach Karty Dużej Rodziny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym zwłaszcza rodziny wielodzietne, do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji, które odbędą się w dniu 20 września br. w miejscach i na Oddziałach wskazanych w tabeli.

Serdecznie zapraszamy


Harmonogram działań w ramach „Białej soboty”


Lp.

Porada, konsultacja, świadczenie medyczne

Miejsce i godziny

Osoby do kontaktu

1.

Prelekcja nt.: Zapobiegania przenoszeniu drobnoustrojów połączona z prezentacją oraz praktycznymi ćwiczeniami mycia rąk (dla rodziców i dzieci)

- Al. Jana Pawła II 7 (sala konferencyjna pok. A 21 – I piętro

- godz. od 10.00 do 11.00

Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych i Higieny (Pielęgniarka Epidemiologiczna- Pani M. Antończyk,

tel. 606302727

2.

Prelekcja nt. zakażeń układu pokarmowego

Al. Jana Pawła II 7 (sala konferencyjna pok. A 21 – I piętro

- godz. od 11.15 do 11.45

Pani Katarzyna Kopiec

Lekarz Oddziału Pediatrycznego

tel. 32 47 59 973

3.

Porady w ramach Szkoły Rodzenia

Porady w ramach Poradni Laktacyjnej

Aleja Jana Pawła II

Oddział Położniczo-Ginekologiczny- Szkoła Rodzenia VI piętro

- godz. od. 9.00 do 12.00

Pani Joanna

Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

tel.695 707 000

4.

Ocena układu moczowego USG

Aleja Jana Pawła II 7

Oddział Urologii

IV piętro

- godz.: od 8.00 do 10.00

Pan Tomasz Pohaba

Lekarz Oddziału Urologii

tal. 32 47 84 423

5.

USG główki noworodka

( 5 badań)

Aleja Jana Pawła II 7

Oddział Neonatologiczny

godz. od 14.00 do 16.00

Pani Joanna Stępień

Lekarz Zarządzający Oddziałem Neonatologicznym

Tel. 32 47 84 590

6.7.

Szkolenie dla rodziców z zasad udzielania pierwszej pomocy- połączone z pokazem


Porady dotyczące noworodka i wcześniaka

Aleja Jana Pawła II 7

Szkoła Rodzenia

VI piętro

godz. od 12.00 do 14.00

Pani Bożena Kasperkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

tel. 513 019 92


 
KONDOLENCJE
16.09.2014 r.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani
KATARZYNY CIEŚLAK
z powodu śmierci
MATKI
składa Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz współpracownicy     

 
Festyn Zdrowia z udziałem Szpitala
12.09.2014 r.

7 września bieżącego roku w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu – Zdroju odbył się Festyn Zdrowia. Jak co roku tzw. Biała Niedziela cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców Miasta Jastrzębia – Zdroju. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju czynnie uczestniczył w tym wydarzeniu i zaproponował szereg badań mieszkańcom naszego miasta. Wśród wykonywanych podczas Festynu badań znalazły się m. in. pomiar ciśnienia, poziomu glukozy, badanie pulsoksymetrem. Każdy z odwiedzających mógł skorzystać zarówno z badania USG wykonywanego przez lekarzy Oddziału Urologii, jak również z profesjonalnej porady medycznej. W Białej Niedzieli uczestniczyły Oddziały: Nefrologiczno – Wewnętrzny wraz ze Stowarzyszeniem Dializowanych Nephros, Urologii, Ginekologiczno – Położniczy, Pediatryczny oraz Rehabilitacji.

 
Badania wczesnego wykrywania Raka Gruczołu Krokowego na Oddziale Urologii
03.07.2014 r.

Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zaprasza na badania wczesnego wykrywania Raka Gruczołu Krokowego wśród mężczyzn – mieszkańców Miasta Jastrzębie – Zdrój. Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych profilaktycznych badań są mieszkańcy miasta Jastrzębie – Zdrój w wieku powyżej 50 roku życia zameldowani na stałe lub czasowo na obszarze Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Zapisy na badania odbywają się od poniedziałku do piątku w rejestracji Poradni Urologicznej w godzinach od 10.00 do 14.00 osobiście.

Z badań można korzystać do 12 grudnia 2014 roku.

Organizatorem badań jest Urząd miasta Jastrzębie – Zdrój, a ich realizacja odbywa się w ramach „Programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania Raka Gruczołu Krokowego wśród mężczyzn – mieszkańców Miasta Jastrzębie – Zdrój”.

 
Szpital realizuje projekt informatyczny
07.08.2014 r.

„Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju to nazwa projektu, którego realizacje rozpoczął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju Szpital uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 5 506 034,50 zł i dzieli się na następujące źródła finansowania:

4 679 606,57 zł - RPO WŚL
826 427,93 zł – środki własne Szpitala.

W ramach projektu powstanie zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. System odpowiadać będzie za sprawne gromadzenie i dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili pojawienia się w szpitalu, aż do zakończenia leczenia. Integralną częścią systemu będzie:

  • e-Platforma składająca się z trzech modułów: Portal Informacyjny,
  • e-Rejestracja,
  • e-Kontrahent. Takie rozwiązanie będzie wprowadzało elektroniczne usługi publiczne dla pacjentów szpitala, kontrahentów, a także wszystkich osób zainteresowanych informacjami o szpitalu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny hospitalizuje rocznie ok. 28 000 pacjentów oraz udziela ok. 70 000 porad. Tak duża liczba zachorowań i pacjentów wymaga odpowiedniego systemu informatycznego oraz platformy usług publicznych. W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wykonana nowa sieć komputerowa obejmująca wszystkie komórki organizacyjne szpitala. Zostaną zabudowane nowe serwery. Szpital zostanie wyposażony w ok. 200 stacji roboczych oraz inny sprzęt komputerowy m. in. tablety, drukarki, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne. Zostanie wdrożone odpowiednie oprogramowanie medyczne: obsługa ruchu chorych, zleceń, obsługa bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych, stacji dializ, poradni specjalistycznych, punktów pobrań, medycyny pracy, apteczek oddziałowych, dokumentacji medycznej, szpitalnego portalu informacyjnego.
 
27.01.2014 r.
 
 
 

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.