Witamy na stronie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506

dojazdy do szpitala: Zumi.pl
foldery szpitala: ogólny, oddziały

NIP   633-10-45-778
REGON   272790824
KRS   0000048508
RPWDL   000000013057

Bezpłatne warsztaty dla osób opiekujących się osobami przewlekle chorymi
08.12.2014 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z Fundacją "Razem Zmieniamy Świat" zapraszają na bezpłatne warsztaty pt." Podstawowa pielęgnacja osoby przewlekle chorej i niesamodzielnej". Warsztaty odbędą się w dniu 10 grudnia 2014 roku w godzinach od 12.00 do 14.00 w siedzibie Szpitala przy ul. Jana Pawła II 7 w Sali konferencyjnej A21, I piętro szpitala. Projekt edukacyjny „Damy Radę” skierowany jest do niesamodzielnych pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Przed trudnym zadaniem opieki co roku staje w Polsce ogromna liczba rodzin, których bliscy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie ze względu na zaawansowany wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę. Postanowiliśmy pomóc opiekunom domowym ucząc ich niezbędnych czynności wykonywanych przy osobie niesamodzielnej.

Prof. Tomasz Grodzicki, który objął projekt Damy Radę swoim patronatem, podczas Finału WOŚP powiedział: „Problemem, o którym się nie mówi jest opieka nad ludźmi starszymi. Najczęściej sprawują ją najbliżsi krewni, którzy często sami tracą siły, zdrowie, a nawet pracę. Oni wymagają wsparcia i o nich też powinniśmy mówić”.

Do tej pory projekt Damy Radę patronatem objęli:
- Polskie Towarzystwo Gerontologiczne,
- Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
- Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej,
- Krajowy Konsultant ds. Geriatrii.

 
Zestaw do endoskopii
31.10.2014 r.

Lekarz Zarządzający Oddziałem
Gastrologiczno-Wewnętrznym
Henryk Sobocik
lek. Katarzyna Mrzygłód-Huras Zestaw do endoskopii

Szpital otrzymał od Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój aparaturę medyczną – Zestaw do endoskopii. Zestaw tzw. endoskopowy jest wykorzystywany do specjalistycznych badań wykonywanych w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego.

W skład zestawu wchodzą m. in. videoprocesor, monitor medyczny oraz wózek endoskopowy. W zaprezentowaniu zainstalowanego sprzętu medycznego uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Jastrzębie - Zdrój, Dyrekcja oraz personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Doktor Katarzyna Mrzygłód – Huras szczegółowo omówiła w jaki sposób wykonywane są badania endoskopowe, i jak ważne dla Szpitala jest posiadanie Zestawu do endoskopii. Łączna wartość aparatury medycznej zakupionej przez Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój wynosi około 107 tysięcy zł.

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania Władzom Miasta Jastrzębie - Zdrój za wsparcie i zasilenie w niezbędną aparaturę medyczną Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Przekazanie zestawu do endoskopii niewątpliwie przyczyni się do polepszenia jakości świadczonych usług medycznych i będzie służyć Mieszkańcom Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 
Szpital wpisany w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego
03.10.2014 r.

25 września br. Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Zarząd Województwa Śląskiego zawarli Kontrakt Terytorialny, którego przedmiotem jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

W ramach kontraktu strona rządowa i strona samorządowa deklarują współpracę realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Dwa duże przedsięwzięcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju zostały wpisane w kontrakcie i zaliczone do przedsięwzięć priorytetowych. Należą do nich:

  • Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć.
    To inwestycja proponowana jako lista projektów strategicznych z zakresu zdrowia. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020.
  • Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Opiekuńczo – Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.
  • Realizacja inwestycji będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie Regionalny Program Operacyjny.

 
27.01.2014 r.
 
 
 

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.